Klachtenprocedure

Indien u een klacht of tip heeft, over mijn functioneren, kunt u deze doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. U krijgt dan binnen 3 werkdagen een bevestiging van ontvangst.

Uw klacht wordt vervolgens via erkende klachten procedures afgehandeld via het netwerk van het ZBG of  ZFB.

Duurzaamheid

Om de duurzaamheid te vergroten worden de kilometers die ik afleg, zowel in het werk als privé, volledig gecompenseerd met het oog op de CO2 productie.

De auto is een benzine euro 6 uitvoering.

Het energie verbruik tijdens de kantoorwerkzaamheden worden door zonnepanelen en een zonneboiler opgevangen.

Daarnaast heeft mijn bedrijf mede geïnvesteerd in een lokale windturbine en meerdere zonnepanelen op een groot dak van een bedrijf.

Werkzaamheden

Alle taken van een geregistreerde zelfstandige bedrijfsarts, vooraf duidelijk met u afgesproken. Met andere woorden: maatwerk, uw wensen, uw mensen en op uw specifieke situatie toegesneden.

Nauwe samenwerking van de bedrijfsarts met bedrijfsleiding, door middel van direct contact.

Het vervangen van de vaste bedrijfsarts bij ziekte, vakantie of zwangerschapsverlof.

Het geven van vaccinaties, rijbewijs keuringen. Alles kan ook op uw bedrijfslocatie gegeven worden.

Alle taken van een geregistreerd stralingsarts. Zoals het deelnemen in een stralingscommissie en het keuren van belaste (A) medewerkers.

Groot rijbewijs keuringen, Code 95, Periodieke keuringen (PMO/PAGO), gezondheidschecks, Life Style advies, ook op uw bedrijfslocaties mogelijk.

5 dagen per week beschikbaar voor één of meerdere dagdelen, of per uur.

Buiten kantoortijden en in de weekeinden is ook dienstverlening mogelijk.

In het bezit van het VOL-VCA diploma.

Voor de opslag en verwerking van de medische gegevens wordt gebruik gemaakt van een NEN7510 gecertificeerd medisch dossiersysteem IRISArbo. Mail verkeer zal per 25 mei 2018 via encryptie versleuteld worden bij verzending. Waarmee ik voldoe aan eisen van de nieuwe privacy wetgeving (AVG) per 25 mei 2018.

Inmiddels is er een erkende klachten procedure ingesteld door mijn lidmaatschap van het ZBG netwerk en ZFB.

Toegang tot second opinion artsen pool (OVAL) is via het ZFB lidmaatschap geregeld per januari 2018.

U moet zich realiseren,dat een Second Opinion via de OVAL, of een willekeurig andere geregistreerde bedrijfsarts, ongeveer 1000 euro gaat kosten. Het is zaak, dat u als werkgever, over het doorlopen van second opinion ruim vooraf afspraken maakt over hoe en onder welk voorwaarde u het geheel vergoed of niet vergoed.

 

 
 
 

Gezondheids advies

Er zijn veel zaken die verplicht zijn voor een werkgever om de gezondheid van uw werknemer te bewaken. Maar er zijn ook eenvoudige en goedkope onderzoeken mogelijk die niet verplicht zijn, maar wel een goed beeld geven van de algemene gezondheid en motivatie van uw personeel.

Bij het gericht inzetten van kleine en overzichtelijke onderzoeken naar de gezondheid en motivatie van uw werknemers kan er gekeken worden naar de risico's die zij lopen.

U kunt dan denken aan advies over en onderzoek naar de algemene gezondheid: bloeddruk, overgewicht, suikerziekte, cholesterol, voeding, beweging en begeleiding bij een personeelstevredenheidsonderzoek.

Al deze zaken kunnen op uw bedrijf uitgevoerd worden.

Vrachtwagenrijbewijs keuringen

 

Alle rijbewijs keuringen zijn door mij uit te voeren. De keuringen kunnen op mijn spreekuurlocatie, op uw bedrijf of bij u thuis worden uitgevoerd met Code 95 verklaring.

Huisartsen mogen geen vrachtwagen- en of bus rijbewijskeuringen uitvoeren, dit is dit alleen toegestaan voor  geregistreerde bedrijfsartsen.