Bedrijfsarts

Als bedrijfsarts heb ik ruim 30 jaar ervaring.


Stralingsarts

Als stralingsarts ben ik werkzaam voor meerdere ziekenhuizen en instellingen in Noord- en Zuid-Holland sinds 2003

Rijbewijskeuringen

Vrachtwagen -en busrijbewijs keuringen.


Uw bedrijfs- en stralingsarts:

Als bedrijfsarts en verzekeringsarts heb ik ruim 30 jaar ervaring in de meest uiteenlopende ondernemingen, van het MKB tot en met grote internationale
bedrijven. Van de detailhandel, via de zakelijke dienstverlening naar de industrie, het transport (zelf heb ik als vrachtwagenchauffeur gewerkt), de
spoorwegen en via de luchtvaart weer naar de zorg. Ook heb ik leiding gegeven aan medewerkers van een arbodienst, waardoor ik inzicht heb gekregen
in de dagelijkse praktijk van een leidinggevende.

Door deze ervaring ben ik een groot voorstander van het model dat de werkgever/leidinggevende het gehele proces aanstuurt. U voert de regie en
schakelt daar waar nodig deskundigen in zoals een bedrijfsarts: dit wordt "het eigen regie model" genoemd.
Graag zou ik een partnerschap met u willen aangaan om de aanpak van het verzuim, de arbeidsomstandigheden, de algehele gezondheidssituatie en
uiteindelijk ook de sfeer binnen uw bedrijf te optimaliseren. Spreekuur op uw bedrijfslocatie is daarbij een goed instrument om dichtbij het bedrijf en de medewerkers te komen staan.
Ik werk nauw samen met een groep zelfstandige bedrijfsartsen en andere arbo-deskundigen, zoals veiligheidsdeskundigen en ergonoom. Door deze
samenwerking is de dienstverlening aan uw bedrijf goed geregeld, ook bij ziekte of vakanties.
Met deze groep collega's worden ook landelijke bedrijven begeleid.
Daarnaast word ik door detacheringsbureaus en landelijke arbodiensten ingehuurd, om de bij hen aangesloten bedrijven tijdelijk of langdurig te
begeleiden.

Als stralingsarts ben ik sinds 2005 werkzaam voor een aantal ziekenhuizen en een Europese organisatie in Zuid-Holland. Mijn verzekeringsarts
registratie is in januari 2013 verlopen.
Een gesprek om te kijken wat ik voor u en uw bedrijf kan betekenen is altijd mogelijk.

Wet DBA

Door het vervallen van de VAR en het overgaan op een Modelovereenkomst, verandert er niets ten aanzien van de financieel veilige inzetbaarheid van
zelfstandig bedrijfs- en stralingsarts Ruud Brans voor uw bedrijf of instelling.
Als zelfstandig bedrijfsarts ben ik lid van twee landelijke werkende groepen bedrijfsartsen: ZBG en ZFB. De ZBG groep heeft in 2017 een
advocatenkantoor de opdracht gegeven om een Modelovereenkomst te maken. Om vervolgens deze nieuwe overeenkomst voor te leggen aan de
Belastingdienst. Zodat er volledige zekerheid vooraf is over de acceptatie door de Belastingdienst vóóraf (Fiscusproof). Deze bewuste
modelovereenkomst heeft inmiddels een belastingdienstnummer gekregen en is daarmee erkend.
Met ingang van 1 januari 2018 is een basiscontract met een geregistreerde bedrijfsarts of met een arbodienst verplicht. Indien u als werkgever geen
contract heeft, legt de inspectie uw bedrijf een boete van 1500 euro op.
Een ander voordeel van mijn lidmaatschap van de ZBG groep en het ZFB, voor u als werkgever en uw werknemers, is dat er een erkende klachten
procedure aanwezig is.
Daarnaast voldoe ik volledig aan alle aanvullende eisen die aan een ZZP'er wordt gesteld: meerdere klanten, waarbij de omzet per klant in
verhouding staat tot elkaar en afdracht van de BTW. Ik ben volledig en direct vervangbaar in het werk door de inzet van een andere bedrijfsarts. Ik maak
daar waar nodig gebruik van een eigen medisch dossiersysteem en agenda, onafhankelijk van de systemen van de opdrachtgever. Er is hier dan geen sprake van een gezagsverhouding. Daarbij val ik als ZZP'er, door de hoogte van het uurtarief en het jaarinkomen, volledig buiten de belangstelling van
de belastingdienst, bij de onderzoeken naar schijnzelfstandigheid.

AVG

AVG per 25 mei 2018:
het dossiersysteem (IRIS-arbo) waarmee ik werk is NEN7510 gecertificeerd. De servers van dit systeem staan in Nederland.
Vanuit dit dossiersysteem zullen, voor zowel werkgever als medewerker, de terugkoppelingen van het spreekuur vanuit een beveiligd portaal kunnen
worden opgehaald. Vergissingen in het versturen per mail of post komen dan niet meer voor.
Mailverkeer gaat met behulp van het encryptie systeem Zivver, waardoor de verzonden mail alleen via dubbele wachtwoordbeveiliging kan worden
geopend.

Waarom Ruud Brans

Goed bereikbaar

Lid van twee landelijke netwerken voor bedrijfsartsen (ZBG en ZFB)

Voor alle branches die te maken hebben met radioactiviteit

Aangesloten bij het NEN7510 gecertificeerde IRIS Arbo dossier systeem

Voorkom een boete van het UWV

Er worden voortdurend nieuwe (spel)regels opgesteld door de overheid en in het bijzonder het UWV.

Regel op tijd uw verzuimpreventie, door een preventief beleid in te zetten met behulp van de bedrijfsarts.

Stralingsarts (Stralingsdeskundige niveau 3)

Medisch advies op maat en kennis bij ioniserende straling en preventie.

Is uw verzuimpercentage te hoog?

Vaak is met simpele oplossingen het verzuimpercentage flink terug te brengen. Als bedrijfsarts kan ik u daarin adviseren.