Klachtenprocedure


Indien u een klacht of tip heeft, over mijn functioneren, kunt u deze doorgeven via bedrijfsarts.brans@telfort.nl. U krijgt dan binnen 3
werkdagen een bevestiging van ontvangst.
Indien er sprake is van een klacht, dan wordt vervolgens via erkende klachten procedures afgehandeld via het netwerk van het ZBG.